Quần anh truyện

Bản quyền thuộc về Shenzhen PlaymoreSOHAGAME độc quyền phát hành tại Việt Nam

[Tổng Hợp] GiftCode và Cách Nhập Code[Tổng Hợp] - Hướng Dẫn Tân Thủ Tam Quốc Quần Anh Truyện

Xích Thố ở đây, sợ gì Tào tặc!

Tướng: Công

Kỹ năng: - Vô song loạn vũ- Chiến thần cuồng kích- Viên môn xạ kích- Vô song

Đao của ta đang khát máu lắm đây

Tướng: Công

Kỹ năng: - Thanh long yển nguyệt- Cuồng long xuất hải- Trung nghĩa- Võ thánh

Ta thà phụ thiên hạ, tuyệt đối không để thiên hạ phụ ta!

Tướng: Công

Kỹ năng: - Hiệu lệnh thiên hạ- Đại chiến xích bích- Loạn thế kiêu hung- Gian hung

Ha ha , ác quỷ chính là ta đây !

Tướng: Thủ

Kỹ năng: - Thần lực bá thể- Sẵn sàng- Uy chấn - Đấu loại

Đây chính là kết cục của ngươi!

Tướng: Thủ

Kỹ năng: - Xoay chuyển- Ám dực thuẫn- Ám dực tường- Thiên mệnh khó trái

Trương Dực Đức ở đây, ngươi chịu chết đi!

Tướng: Thủ

Kỹ năng: - Hoành tảo thiên quân- Khí độn sơn hà- Uy chấn- Phá đảm

Sai đâu đã có Chu Du

Tướng: Hỗ trợ

Kỹ năng: - Nghiêng nước nghiêng thành- Nhược thủy - Nhu tình- Thiên hương

Nhân nghĩa đạo đức không phải lý thuyết suông

Tướng: Hỗ trợ

Kỹ năng: - Thiên hạ quy tâm- Giúp xã tắc- Ân trạch- Nhân đức

Đây là quy luật của Linh Hồn

Tướng: Hỗ trợ

Kỹ năng: - Sôi sục- Thập bát phách- Bi ca- Đoạn trường

Trai đẹp với trai men lì, nên chọn ai đây?

Tướng: Khống chế

Kỹ năng: - Thiên anh- Lạc anh- Đại nghĩa- Bế nguyệt

Thương của ta sẽ đập tan xác ngươi

Tướng: Khống chế

Kỹ năng: - Đương đâu- Phẫn nộ- Hào kiệt- Thiết kỵ

Ta vẫn trẻ trung lắm

Tướng: Khống chế

Kỹ năng: - Lửa thiêu liên doanh- Lửa cháy- Chống địch- Liên doanh

Tính năng đặc sắc / game features

Slider 8Slider 8Slider Slider 6slide5Slider 4Slider 3Slider 2
Game SG140