“Friends are needed in every stage of life.” đồng đội luôn quan trọng trong mọi quy trình tiến độ của cuộc sống. Dù trong ngôn ngữ nào cũng không thiếu những mỹ từ để nói về tình bạn. Cùng học tiếng Anh qua bài luận giờ anh về tình bạn dưới trên đây nhé:

*

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

Friendship is one of the most precious presents of life. Friendship makes life, sweet và pleasant experience. Friendship is indeed, an asset in life.

Bạn đang xem: Bài viết về tình bạn bằng tiếng anh

Tình chúng ta là trong những món quà quý hiếm nhất của cuộc sống. Tình chúng ta làm cho cuộc sống đời thường thêm ngọt ngào và dễ dàng chịu. Tình chúng ta thực chất, là một gia tài trong cuộc sống.

Friendship is good và necessary. Man cannot live all alone because he is a social being. He needs someone to tóm tắt his joys và sorrows. There goes a saying “Friendship increases happiness và diminishes misery by doubling our joy và dividing our grief”.

Tình bạn tốt và bắt buộc thiết. Con tín đồ không thể sống một mình vì họ là những hữu thể buôn bản hội. Họ phải có một ai kia để chia sẻ những thú vui và nỗi ảm đạm của mình. Gồm một câu nói rằng “Tình bạn làm tăng niềm hạnh phúc và bớt bớt đau đớn bằng biện pháp nhân đôi nụ cười và phân chia nhỏ nỗi bi ai của chúng tôi”.

Friendship can make or break us. It all depends on how we choose our friends. We spent much of our time with them. Their mental outlook, behaviour, attitudes affect us too. Today, many youngsters have become social nuisance mainly due lớn bad friends. Therefore, we have to lớn choose our friends very carefully. We have to lớn remember the maxim “All that glitters is not gold”. We have khổng lồ distinguish between fair-weather friends & true friends. True friends remain with us through thick & thin while fair-weather friends are found only during sunny days.

Xem thêm: Đầu Số Điện Thoại Hồ Chí Minh Là Bao Nhiêu? Mã Vùng Điện Thoại Bàn Tp Hcm

Tình chúng ta có thể tạo buộc phải hoặc làm hỏng chúng ta. Tất cả nhờ vào vào cách họ chọn bạn. Bọn họ dành nhiều thời gian với họ. Tinh thần, hành vi, thái độ của họ cũng tác động đến bọn chúng ta. Ngày nay, đa số chúng ta trẻ đã trở thành mối phiền toái làng mạc hội đa phần là do anh em xấu. Vì đó, họ phải chọn bạn thật cẩn thận. Bọn họ phải ghi nhớ câu châm ngôn “Tất cả số đông gì lấp lánh không yêu cầu là vàng”. Họ phải khác nhau giữa anh em nhất thời với người các bạn thật sự. Người chúng ta thật sự ở lại với chúng ta qua những thăng trầm cuộc sống, vào khi anh em nhất thời chỉ được nhìn thấy trong số những ngày nắng.

True friendship is a feeling of love, sharing & caring. It is a feeling that someone understands & appreciates you as you are, without any flattery. It gives a feeling that you are ‘wanted’ và that you are ‘someone’ & not a faceless being in the crowd. True friendship knows no boundaries of caste, creed, race & sex.

Tình chúng ta đúng nghĩa là xúc cảm yêu thương, share và chuyên sóc. Đó là một xúc cảm rằng ai đó hiểu và biết ơn các bạn vì bạn tồn tại, nhưng không cần bất kỳ sự phỉnh hót nào. Nó sẽ mang lại xúc cảm rằng các bạn ‘được muốn’ và rằng chúng ta là ‘ai đó’ nhưng không phải là một trong những người vô danh vào đám đông. Tình các bạn đúng nghĩa không tồn tại ranh giới về giai cấp, tín ngưỡng, chủng tộc hay giới tính.

Good friends are great pillars of life. A person who has true friends in life is lucky enough. It does not matter how often you meet your friends, but how much you care và feel for another in good times as well as in bad times.

Những người bạn xuất sắc là các cột trụ mập của cuộc sống. Một người dân có một người các bạn thật sự trong cuộc sống đời thường đã là điều may mắn. Nó không quan trọng rằng bạn có gặp mặt gỡ bạn bè của mình thường xuyên không, mà là mức độ bạn thân thiện và thấu hiểu với nhau trong khi xuất sắc đẹp cũng tương tự trong lúc khó khăn.

Một bài luận giờ đồng hồ anh hay phải chỉ dẫn được những mặt đối lập của một vấn đề. Dùng các trích dẫn, châm ngôn tuyệt tục ngữ cũng là một cách để bài viết thêm sinh động và hấp dẫn đấy! chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều bài luận giờ anh theo công ty đề ở dưới nhé!