Vâng, trong bài viết trước thì bản thân đã share với các bạn rồi những tranh tô màu cho bé bỏng rồi (bài sẽ là gần 200 tranh ảnh với đầy đủ các chủ phần lớn khác nhau).


Tuy nhiên, vẫn còn đấy thiếu một đẳng cấp tranh tô color rất đặc biệt quan trọng khác nữa đó là theo phương thức số đếm