Ngộ độc văn chương, trời nóng với không mưa, chạy lăng quăng đọc mấy vần thơ cây viết Tre và các bài ăn uống theo; cảm thấy thiếu sót nếu không ky cóp lại mấy câu của chưng