Bạn đã nạm rõ các từ vựng về thứ, ngày, tháng, năm trong giờ Anh chưa? phương pháp đọc, giải pháp viết thế nào mới đúng? Hãy cùng xem thêm hướng dẫn phương pháp đọc với viết tháng ngày trong giờ Anh dưới đây, quánh biệt chú ý cách sử dụng giới từ bỏ nữa nha.

Bạn đang xem: Cách nói ngày tháng năm trong tiếng anh

1. Biện pháp đọc vật dụng trong giờ đồng hồ Anh

Dưới đấy là từ vựng ngày tháng trong giờ đồng hồ Anh với phương pháp đọc kèm phiên âm để chúng ta thực hành:

ThứUKUS
Monday/ˈmʌn.deɪ//ˈmʌn.deɪ/
Tuesday/ˈtʃuːz.deɪ//ˈtuːz.deɪ/
Wednesday/ˈwenz.deɪ//ˈwenz.deɪ/
Thursday/ˈθɜːz.deɪ//ˈθɝːz.deɪ/
Friday/ˈfraɪ.deɪ//ˈfraɪ.deɪ/
Saturday/ˈsæt.ə.deɪ//ˈsæt̬.ɚ.deɪ/

Cách viếtthứtrong giờ Anh:

- dùng giới từ on trước những ngày trong tuần

- Nếu nói về nhiều ngày máy hai, máy ba…thì thêm s sau những danh từ bỏ chỉ ngày.

Một số ví dụ:

I start my new job on Monday.

We"ll see you next Monday.

The baby was born on a Monday.

On Mondays I go khổng lồ my French lesson.

We"ll meet at eight on Tuesday.

The work has to be finished by next Tuesday.

Where were you last Tuesday?

The 29th is a Tuesday, isn"t it?

Did you say the meeting is on Wednesday?

The restaurant is always closed on Wednesdays.

I didn"t go to lớn school last Wednesday.

I"m getting my hair cut after work on Thursday.

Bye! See you next Thursday!

Do you remember that book we were talking about last Thursday?

He"ll be here on Thursday.

Shall we go to the theatre on Friday?

I haven"t spoken lớn him since last Friday.

Our next meeting is on the 5th, which is a Friday.

Most football matches are played on Saturdays.

We went out for a meal last Saturday.

Saturday is my favourite day of the week.

We"re going lớn visit my aunt and uncle on Sunday.

I haven"t done any exercise since last Sunday.

What shall we have for Sunday lunch?

Các chúng ta cũng có thể viết tắt gọn gàng lại là Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. Nhưng trong IELTS thì tuyệt nhiên ko được viết tắt nhé.

2. Cách đọc và viết ngày, tháng

ThángUKUS
January/ˈdʒæn.ju.ə.ri//ˈdʒæn.ju.er.i/
February/ˈfeb.ru.ər.i//ˈfeb.ruː.er.i/
April/ˈeɪ.prəl//ˈeɪ.prəl/
May/meɪ//meɪ/
June/dʒuːn//dʒuːn/
August/ˈɔː.ɡəst//ˈɑː.ɡəst/
September/sepˈtem.bər//sepˈtem.bɚ/
October/ɒkˈtəʊ.bər//ɑːkˈtoʊ.bɚ/
November

/nəʊˈvem.bər/

/nəˈvem.bər/

/noʊˈvem.bɚ/
December

/dɪˈsem.bər/

/dɪˈsem.bɚ/

Với giải pháp viết tháng:

- thực hiện giới từ “in” trước những tháng

- Nếu kể về số nhiều thì thêm s phía sau tháng

- trường hợp trong câu vừa có ngày, vừa có tháng ta thực hiện giới tự “on” phía trước. Đây là theo phép tắc viết tháng ngày trong ngữ điệu của người phiên bản xứ (ví dụ: They got married on the 4th of July.). Quy tắc này cô sẽ chia sẻ về biện pháp viết thứ ngày mon trong giờ Anh ở phần tiếp theo nhé.

Ví dụ biện pháp viết mon trong giờ Anh:

The sports centre always gets a lot of new members in January.

We moved house in January.

Construction is expected to start in February.

He was born in February.

We"re going skiing in February.

We came back in April.

I haven"t seen her since last April.

There is still snow on the ground here in April.

My mother"s birthday is in May.

We"re supposed to be moving into new offices next May.

We went lớn Crete last May.

Xem thêm: Những Truyện Cười Hay Nhất Về Tình Yêu Mới Nhất Cho Bạn, Những Truyện Cười Hay Nhất Về Tình Yêu

A lot of people get married in June.

Last June we had a lot of rain.

You can"t rely on the weather in June.

They usually go to their holiday home in August.

August is a summer month in the UK.

There are 31 days in August, aren"t there?

School starts on September.

Claudia is starting school next September.

She starts her new school in September.

We have a meeting in October that you are welcome to attend.

I have to lớn wait until October khổng lồ see the specialist.

We went to Paris last October.

He"s starting his new job in November.

The factory opened last November.

November isn"t the best time lớn go lớn Iceland.

My parents got married in December.

Their baby was born last December.

Nói – viết ngày vào tháng

Để nói ngày vào thời điểm tháng thì bạn chỉ việc dùng số sản phẩm tự ứng cùng với ngày và thêm The phía trước nhằm xác định.

Ví dụ:

VD: September the second = ngày 2 mon 9. Lúc viết, rất có thể viết September 2nd

Hoặc nói thực hiện of: ví dụ như the first of May – ngày đầu tiên của tháng 8

Trong trường hòa hợp nói ngày âm định kỳ thì thêm nhiều ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau.

VD: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. (15 mon 8 âm kế hoạch là ngày đầu năm Trung Thu)

Nói về ngày hồi tháng thì thêm giới từ bỏ on phía trước

VD: On the 4th of July, Americans celebrate their Independence Day. (Vào ngày 4 mon 7, người Mỹ ăn mừng ngày Quốc Khánh của họ).Lưu ý thêm về mùa:

Chúng ta bao gồm 4 mùa trong năm:

Spring= Mùa xuân

Summer= Mùa hè

Autumn/Fall = Mùa thu

Winter = Mùa đông

Khi nói thời gian mùa như thế nào thì ta dùng giới từ IN

VD: It has always snows in winter here = Ở đây luôn có tuyết lâm vào hoàn cảnh mùa đông.

Trên đây là quy tắc về phong thái nói, viết riêng rẽ lẻ, thứ, ngày, tháng. Nhưng với trường hợp thông tin chi tiết hơn thì bạn cần phải chú ý quy tắc dưới đây để dùng đúng.

3. Phương pháp đọc viết năm trong giờ đồng hồ Anh

Cách viết năm trong tiếng Anh như thông thường với những chữ số. Riêng lúc đọc rất nhiều năm, ví dụ trong thời gian 90/những năm 1990 bạn ta viết thành 1990s.

Cách đọc năm thì tinh vi hơn. Fan ta gọi theo số đồ vật tự nghìn, trăm nghìn, chục số. 0 phát âm là Oh

Một ví dụ như vậy này nhằm bạn hiểu rõ hơn:

Cách 1: Đọc máy tự

1409 - one, four, oh, nine.

1298 - one, two, nine, eight

Cách 2: Đọc theo 1-1 vị

1390 - one thoundsand, threehundred, ninity.

1678 -one thoundsand,sixhundred, seventyeight.

Không thịnh hành lắm là phương pháp đọc năm trong nguyên tắc số 2 theo phép tắc của số 3 và số 4.

Ví dụ:

1054 - "ten hundred và fifty-four"

1054 - "ten fifty-four"

4. Biện pháp nói viết tháng ngày năm trong tiếng Anh

Cách nói viết ngày, mon năm theo ông - Anh

Quy tắc của tín đồ Anh là ngày được viết trước tháng và có thể thêm thứ tự phía sau, bỏ giới từ bỏ of trước tháng. Vết phẩy hoàn toàn có thể dùng mang lại trước năm nhưng bạn ta ít dùng.

Ví dụ:

6(th) (of) April (,) 2007 (Ngày mùng 6 tháng4 năm 2007)

1(st) (of) May (,) 2009 (Ngày mùng 1/5 năm 2009)

Còn đọc theo giọng Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ xác minh trước ngày.

Ví dụ:

May 2, 2006 – May the second, two thousand andsix

Cách đọc cùng viết theo Anh-Mỹ

– giả dụ như viết tháng ngày theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo trường đoản cú đằng trước nó. Lốt phẩy hay được áp dụng trước năm nhưng lại không phổ biến.

Ví dụ:

February (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng2 năm 2007)

Ví dụ:

Khi hiểu ngày mon theo lối hành văn Anh – Mỹ, bạn có thể bỏ mạo tự xác định.

Ví dụ:

March 2, 2009 – March second, two thousand and nine.

– phương pháp đọc: lắp thêm + mon + ngày (số vật dụng tự) + năm

Hoặc sản phẩm công nghệ + ngày (số sản phẩm tự) + of + mon + năm.

Ex: Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight. Hoặc Wednesday, the third of December, two thousand & eight.

Như vậy, IELTS Fighter đã reviews về biện pháp đọc, viết tháng ngày năm trong giờ đồng hồ Anh, các bạn còn thắc mắc gì rất có thể cmt bên dưới nhé!