Toán đái học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học viên tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính các hình

Nhờ đó, đang biết cách vận dụng vào bài bác tập xuất sắc hơn, để ngày càng học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây của tamquocquananh.vn:


Tổng hợp cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tè học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cùng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta đem chiều dài nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT tìm cạnh bằng phương pháp lấy DT phân chia cạnh sẽ biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông


Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông ta lấy chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân với chính nó.

Mở rộng: ví như biết diện tích hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta lấy tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta mang độ dài cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ dài hai đường chéo cánh chia mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta lấy độ dài 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tra cứu cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Những Hình Ảnh Con Thỏ Mập Siêu Dễ Thương Cute Và Sinh Động Nhất


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta mang độ nhiều năm đáy nhân với độ cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ ta biết diện tích s hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài những cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thang với độ lâu năm 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu biết diện tích hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X c

Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung xung quanh hình nón

Diện tích bao bọc hình nón được xác minh bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một con đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì mặt đường sinh bao gồm chiều lâu năm từ mép của vòng tròn mang lại đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là cam kết hiệu diện tích s xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xê dịch là 3,14r: chào bán kính mặt đáy hình nón và bằng 2 lần bán kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung xung quanh hình nón cộng với diện tích dưới đáy hình nón. Bởi vì diện tích mặt dưới là hình trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: chào bán kính hình trụ đáy.h: là mặt đường cao hạ trường đoản cú đỉnh xuống trung ương đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính khía cạnh cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
tải về
636
Lượt tải: 13.365 Lượt xem: 577.884 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết tamquocquananh.vn về

Link tải về chính thức:

Toán đái học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản tamquocquananh.vn Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA