tamquocquananh.vn: Qua bài bác Công thức tính: Khối Chỏm Cầu và bài tập tìm hiểu thêm cùng tổng hợp lại các kiến thức về khối chỏm cầu và lí giải lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích chỏm cầu


*

Trong hình học không gian, khối chỏm cầu, hình vòm cầu, tốt hình đới mong là hình có phần lòng là một trong những phần của hình cầu bị cắt vị một phương diện phẳng. Giả dụ mặt phẳng ấy đi qua tâm của hình cầu, thì chiều cao của chỏm cầu chủ yếu bằng nửa đường kính của hình ước và khối chỏm cầu biến hình buôn bán cầu.

II. DIỆN TÍCH BỀ MẶT KHỐI CHỎM CẦU


*

Công thức tính diện tích hình bề mặt chỏm cầu bằng 2pi nhân với nửa đường kính mặt ước và độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu hay bằng tích của pi nhân với tổng bình phương của nửa đường kính mặt cầu và độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(S=2 pi rh=pi (a^2+h^2))

Trong đó:

S: diện tích bề mặt chỏm cầu.r: độ dài bán kính mặt cầu.h: độ dài độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài cung cấp kính mặt dưới chỏm cầu.

Xem thêm: Câu Nói Bất Hủ Của Năm Cam, Những Câu Nói Hay Của Năm Cam

III. THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Công thức tính thể tích khối chỏm cầu bởi pi bình phương chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu nhân cùng với hiệu của nửa đường kính mặt cầu và 1/3 độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(V=pi h^2(r-dfrach3)=dfrac16 pi h(h^2+3 a^2))

Trong đó:

V: thể tích chỏm cầu.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu.h: độ dài chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài buôn bán kính dưới đáy chỏm cầu.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích mặt phẳng của khối chỏm cầu biết bán kính mặt cầu dài 10m và độ dài chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh đầu là 6m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng bí quyết tính thể tích của chỏm cầu, ta hoàn toàn có thể tích của chỏm ước đã mang lại là:

(V=pi h^2(r-dfrach3) \ =pi .6^2.(10-dfrac63)=252 pi (m^3))

Áp dụng bí quyết tính diện tích bề mặt chỏm cầu, ta có diện tích bề mặt chỏm mong đã cho là:

(S=2 pi rh \ =2 pi .10.6=120 pi (m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương