Chào mừng bạn đến website tamquocquananh.vn để sử dụng website của chúng tôi đúng cách và tuân thủ mọi quy định của chủ sở hữu website và các quy định của pháp luật các bạn nên dành ít phút để nắm rõ các điều khoản sử dụng của chúng tôi được nêu dưới đây.

Bản quyền và thương hiệu

Tuyên bố về quyền sở hữu bản quyền và sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung và thương hiệu của tamquocquananh.vn

Tất cả nội dung được hiển thị và không được hiện thị liên quan tới website tamquocquananh.vn bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung văn bản, hình ảnh, logo, banner và các phương tiện nhận diện thương hiệu liên quan… đều thuộc sở hữu của tamquocquananh được bảo hộ bởi quyền sở hữu trí tuệ quốc gia.

Mọi hành động sao chép nội dung, làm giả thông tin có ảnh hưởng tới thương hiệu và hình ảnh của tamquocquananh đều bị cấm, tamquocquananh có quyền yêu cầu gỡ bỏ nội dung hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có).

Trách nhiệm của người sử dụng về nội dung trên website tamquocquananh

Nội dung được đăng tải trên hệ thống web tamquocquananh.vn đều đã được kiểm duyệt và được phép sử dụng vào mục đích nhất định, người sử dụng cần đọc và hiểu rõ các mục đích được phép và không được phép khi sử dụng dữ liệu trên hệ thống website của chúng tôi nhắm tránh những trách nhiệm liên đới khi sử dụng dữ liệu sai mục đích.

Không đưa nội dung có tính chất bạo lực, vi phạm chuẩn mực về đạo đức và pháp luật… thông qua mục bình luận trên website của chúng tôi, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nội dung này.