*

Bạn đang xem: Người tình mùa đông

Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa Đông mây vẫn hay phải đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Bởi vì đâu mưa em không đến?Đường vào tim em mây giăng kín. Cẳng bàn chân anh chen lối đi ko thành. Rất nhiều đêm khuya mưa bi ai một mình. Tất cả khi đến ta quên cuộc tình. Từng trận mưa hắt hiu phía bên ngoài song thưa lắm khi mưa có tác dụng hồn ta ghi nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi ngóng nhau,nhớ đôi vai ngoan em sợ hãi trời mưa gió. Từng giờ ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng ảm đạm xưa.Ôi bàn tay ai đó đã dắt em chiều nay? Đường vào tim em bao cơn sóng. Đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh nhạt Hỡi ơi! Trái tim mùa Đông.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Trang Đăng Tin Tuyển Dụng Hiệu Quả Nhất 2022, Đăng Tin Tuyển Dụng Miễn Phí Ở Đâu

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.