Những vị tướng trong trò chơi Củ Hành ko chỉ gan góc vô tuy nhiên mà còn tồn tại vẻ đẹp rất là lộng lẫy. Mời các Tướng Quân thuộc chiêm ngưỡng album hình ảnh nền tuyệt đẹp về các dũng tướng tá trong game Củ Hành

Các tướng tá Quân hoàn toàn có thể nhấn vào hình để thấy hình phóng to.

*

Bàng Đức

*

Bàng Thống

*

Biện Ngọc Nhi

*

Bồ Nguyên

*

Bộ Uyển

*

Cam Ninh

*

Chân Mật

*

Chúc Dung

*

Chu Du

*

Chu Thái

*

Chu Thương

*

Công Tôn Toán

*

Cố Ung

*

Đại Kiều

*

Đặng Ngải

*

Điển Vi

*

Điêu Thuyền

*

Đổng Trác

*

Gia cat Lượng

*

Giả Hủ


- <Ảnh tướng tá tamquocquananh.vn> cỗ Sưu tậm ảnh nền tuyệt đẹp mắt

- <Ảnh tướng tamquocquananh.vn> bộ Sưu tậm ảnh nền tuyệt đẹp nhất

- <Ảnh tướng mạo tamquocquananh.vn> cỗ Sưu tậm hình ảnh nền tuyệt đẹp

- <Ảnh tướng mạo tamquocquananh.vn> bộ Sưu tậm ảnh nền tuyệt đẹp mắt


Cài đặt & Gỡ bỏ - Điều khoản áp dụng - cơ chế bảo mật