Quần anh truyện

Bản quyền thuộc về Shenzhen PlaymoreSOHAGAME độc quyền phát hành tại Việt Nam

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

 

- Kính thưa các Chúa Công!

Trong Tam Quốc Quần Anh Truyện 

- Hoạt Động - PVE Diệt Phỉ và Trảm Tướng là nơi để các Chúa Công có thể tìm các nguyên liệu và vật phẩm quí hiếm , ngoài ra sẽ có các mức độ khó ở từng ải tạo cảm giác thách thức cho các Chúa Công vượt qua. Sau đây Chân Cơ xin phép được giới thiệu tính năng này :

I. Diệt Phỉ :

- Phải dùng Tinh Lực để diệt phỉ, tiêu diệt được phỉ tặc sẽ nhận được Đồng và EXP, ngoài có thể may mắn gặp được Kì Ngộ : Rương Bí Ấn - Du Thương - Luận Đạo để nhận thêm phần thưởng khác.

- Nếu hết Tiến Độ đạt 10/10 sẽ gặp Boss , tiêu diệt Boss để nhận thêm phần thưởng.

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 1

Diệt Phỉ

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 2

Kì Ngộ

II.Trảm Tướng :

- Mỗi ngày Chúa Công sẽ có 5  - 10 lượt miễn phí để vượt ải.

-  Ai sẽ có 3 sao, mỗi sao sẽ có 1 yêu cầu nhiệm vụ và độ khó khác nhau, ải càng cao vật phẩm và phần thưởng càng lớn, ngoài ra có thể nhận thêm tinh hoa trang bị.

- Hằng ngày sẽ được nhận thêm Phúc Lợi ở ải hiện tại đã vượt qua.

- Cần dùng điểm tinh hoa trang bị để vào SHOP đổi vật phẩm theo từng cấp phẩm chất : Lục - Lam - Tím - Cam.

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 3

Trảm Tướng

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 4

Mục Tiêu

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 5

Thưởng Ngày

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 6

Shop Đồ Lục

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 7

Shop Đồ Lam

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 8

Shop Đồ Tím

[Hoạt Động - PVE] Diệt Phỉ và Trảm Tướng - 9

Shop Đồ Cam

=========================

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

Nạp : https://nap.tamquocquananh.vn/
Báo Danh : https://tamquocquananh.vn/teaser
Landing Nhận Quà : https://tamquocquananh.vn/landing
Fanpage: https://www.facebook.com/TamQuocQuanAnhTruyen/
Tải Game: https://tamquocquananh.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 19006639

Cộng đồng / fanpage

Liên hệ / contact

Sun
Game SG140