Quần anh truyện

Bản quyền thuộc về Shenzhen PlaymoreSOHAGAME độc quyền phát hành tại Việt Nam

[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

 

- Kính thưa các Chúa Công!

Trong Tam Quốc Quần Anh Truyện 

- Hoạt động Kho Báu Hoàng LăngKẻ Địch Xâm Nhập là nơi có thể kiếm vật phẩm và nguyên liệu quan trọng hằng ngày nhằm bổ sung cho các Chúa Công trong giai đoạn chinh chiến. Sau đây Chân Cơ xin phép được giới thiệu tính năng này :

I. Kho Báu Hoàng Lăng :

- Mỗi ngày sẽ có 3 lượt để tìm Kho Báu ở Đồng hoặc Câu Ngọc Tím , mỗi kho báu sẽ có 6 độ khó khác nhau.

- Độ khó càng cao vật phẩm nhận càng lớn , phải vượt ải 3 sao mới được Quét.

[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập - 1

Kho Báu Đồng và EXP

[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập - 2

Kho Báu Đồng

[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập - 3

Kho Báu EXP

II. Kẻ Địch Xâm Nhập :

- Có thể chống tối đa 3 đợt địch mỗi ngày

- Mỗi đợt chống địch thành công đều được thưởng.

- Chống cự thành công 3 đợt quái, số ngày chống cự +1, tích lũy số ngày sẽ được mở rương

 

[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập - 4[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập - 5

Kẻ Địch Xâm Nhập

[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập - 6[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập - 7[Hoạt Động - PVE] Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập - 8

Chiến Đấu Kẻ Địch

 

=========================

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

Nạp : https://nap.tamquocquananh.vn/
Báo Danh : https://tamquocquananh.vn/teaser
Landing Nhận Quà : https://tamquocquananh.vn/landing
Fanpage: https://www.facebook.com/TamQuocQuanAnhTruyen/
Tải Game: https://tamquocquananh.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 19006639

Cộng đồng / fanpage

Liên hệ / contact

Sun
Game SG140