2 Bước 2: Xác định hàm T-test trong excel 3 Bước 3: Kiểm tra và tải add in Analytics Toolpak4 Bước 4: Thực hiện kiểm định F-test trong excel 

Chạy T-test trong Excel là một kỹ thuật tương đối khó và phức tạp. Để có thể chạy kiểm định T-test trong Excel, bạn cần thực hiện qua 5 bước cụ thể được giải thích chi tiết trong bài viết dưới đây với Luận văn 24!

*
*

Hướng dẫn Chạy T-test trong Excel

Bước 1: Hiểu Bản chất T-test trong excel là gì

Kiểm định T-test là phương thức được sử dụng thường xuyên để kiểm tra sự khác nhau giữa giá trị trung bình của biến đơn và giá trị cho trước hay giá trị trung bình của tổng thể. Đây là một phương pháp được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu khoa học. Phương pháp này được áp dụng để chấp nhận hoặc phủ định một giả thuyết nghiên cứu đã được đề ra trước đó. 

Bước 2: Xác định hàm T-test trong excel 

T-test trong excel được định nghĩa như một hàm. Sau khi đã hiểu sơ qua về phương pháp kiểm định T-test, bạn cần bắt đầu xác định hàm này trong excel và cách sử dụng của nó.

Cú pháp 

Ttest (array 1, array 2, tails, type)

Trong đó:

Array 1: Tập dữ liệu thứ 1 (bắt buộc)Array 2: Tập dữ liệu thứ 2 (bắt buộc)Tails: Xác định số phần dư của phân bố (bắt buộc)Type: Phép thử T-test cần thực hiện (bắt buộc) 

Chú ý 

Khi tiến hành xác định hàm T-test trong Excel, bạn cần chú ý phân loại, phân biệt các thành phần xuất hiện trong cấu trúc. Mỗi thành phần đều có các yêu cầu riêng cần được đảm bảo, bảo toàn. Đặc biệt, với tails, nếu tails = 1, Hàm T-test dùng phân bố 1 phía. Tương tự, nếu tails = 2, hàm T-test dùng phân bố 2 phía. Chỉ có 2 giá trị này của tails.Với Type, thường có 3 kiểu phép thử.

Đang xem: Kiểm định t-test trong excel

Type

Phép thử được thực hiện

1

Theo từng cặp

2

Từng mẫu thử có cùng phương sai (Phương sai có điều kiện không đổi) 

3

Hai mẫu thử khác phương sai (Phương sai có điều kiện không đổi) 

Bước 3: Kiểm tra và tải add in Analytics Toolpak

Tiếp đó, sau khi đã nhập xong dữ liệu và xác định hàm T-test trong excel, cần kiểm tra và tải add in Analytics Toolpak. 

Vai trò

Analytics Toolpak là một trong những công cụ của excel được định nghĩa để thực hiện phân tích các số liệu phức tạp. Công cụ này cho phép bạn sử dụng chạy T-test trong excel trên từng trang tính một. 

Cách thực hiện

Chọn File -> OptionsChọn menu drop Manage -> Chọn excel Add-ins -> Go Sau khi thực hiện xong các bước trên, chọn hộp kiểm Analytics Toolpak và ấn Ok. Khi Analytics Toolpak đã được áp dụng đồng nghĩa với việc bạn đã sẵn sàng thực hiện chạy T-test và F-test với các số liệu trong Excel.

Bước 4: Thực hiện kiểm định F-test trong excel 

Trong cách tính T-test trong Excel, bạn cần thực hiện kiểm định F-test. 

Lý do cần chạy F-test trước mới chạy T-test

F-test được thực hiện nhằm đảm bảo các yếu tố về phương sai khi áp dụng hàm T-test trong excel. Kết quả chạy F-test sẽ cho biết có sự chênh lệch giữa các phương sai hay không, từ đó, lựa chọn phương thức chạy T-test thích hợp. 

Cách chạy 

Đầu tiên, cần tiến hành nhập dữ liệu vào cùng 1 bảng tính (1 sheet). Sau đó, chọn tab Data -> Data Analysis -> Xuất hiện hộp thoại Data Analysis.

Xem thêm:

Chọn Variage 1, Variage 2. Tương ứng với các giá trị sử dụng trong F-test. Tiếp đó, đặt Alpha. Sau đó chọn ô bắt đầu hiện kết quả. Lưu ý: Kết quả được trả từ F-test sẽ trải đều 3 cột và 10 hàng. Đối với đặt alpha (phương sai) có thể chọn 0.05 (độ chính xác là 95%) Oke và chạy kết quả. Tiến hành đọc kết quả và xác định độ chênh lệch giữa các giá trị.

Bước 5: Chạy T-test 

Cuối cùng, sau khi đã thực hiện đủ các bước trên, bạn có thể tiến hành chạy T-test trong excel. Chọn Data -> Data Analysis -> Two – Sample Assuming Equal Variances.

Xem thêm:

Sau đó, hộp thoại xuất hiện.Khi chạy T-test, excel sẽ trả về 2 bảng kết quả, và bạn có thể căn cứ để đọc kết quả xem có sự khác nhau giữa các giá trị hay không. Tương tự như trong kiểm định F-test, nếu giá trị p lớn hơn alpha (trong trường hợp P (T đáng kể. Tuy nhiên, khi chạy T-test trong excel, thường sẽ trả 2 kết quả: 1 kết quả cho thử nghiệm 1 đuôi và cái còn lại là thử nghiệm 2 đuôi. Hai giá trị p này được lựa chọn sử dụng theo từng trường hợp cụ thể. Thông thường, giá trị p của thử nghiệm 2 đuôi sẽ được lựa chọn.

Trên đây là tất cả các thông tin bạn cần biết về T-test trong excel. Mong rằng những kiến thức về kiểm định T-test trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học của mình. 

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình xử lý số liệu, bạn gặp lỗi mà không biết cách sửa, bạn không có thời gian để chạy? Vậy Bạn nên tham khảo, cân nhắc đến việc sử dụng dịch vụ xử lý dữ liệu spss của Luận văn 24- Đơn vị thương hiệu có uy tín trên thị trường, với cam kết chạy giá rẻ mà vẫn cực kỳ chất lượng uy tín. 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *