Một hôm, Tôn trả A-nan-đà ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỷ-kheo câu hội. Khi ấy, A-nan-đà Tôn giả, lẹo tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh tía vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni thế Tôn rằng: “Bạch gắng Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh sinh hoạt cõi phái mạnh Diêm Phù Đề, các kẻ sinh niệm chẳng lành, ko kính Tam Bảo, ko trọng phụ thân mẹ, không tồn tại Tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày gần cạnh sinh sợ mạng cho đến nghèo phong phú hèn ko đồng nhau. Bởi nhân duyên trái báo gì khiến cho nên như thế? Cúi xin đức nắm Tôn từ bi, bởi vì chúng con lý giải mọi sự việc!”. Phật bảo A-nan cùng các đại đệ tử: “Lành thay! Lành thay! những ông hãy lắng nghe! Ta đang vì các ông mà lý giải rành rẽ!”.  “Tất cả nam chị em ở vắt gian phong phú hay nghèo hèn, chịu khổ khôn cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều vị nhân duyên trường đoản cú đời trước nhưng mà cảm quả báo. Mang lại nên toàn bộ chúng sinh, trước bắt buộc hiếu kính phụ thân mẹ, kế đó yêu cầu tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ tía nên quăng quật giới gần kề mà phóng sinh, cùng thứ bốn cần không ăn mặn bố thí mới có thể gieo như là ruộng phước về sau”.  Phật ngay tắp lự nói bài kệ nhân quả rằng:

“Giàu thanh lịch đều vì chưng mạng Đời trước gồm tu nhân. Ai thọ trì khiếp này, Đời đời hưởng trọn phước lộc. Thiện nam, tín chị em nghe ta nói Suy nhớ gớm Nhân Quả bố đời”.

Bạn đang xem: Nhân quả ba đời là gì

Nhân quả tía đời bài toán chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ chê khinh. 01. Đời nay làm quan vày nhân gì? Kiếp trước đá quý ròng thếp tượng Phật  Đời nay tận hưởng phước do nhân xưa Đai vàng, áo tía, mong nơi Phật. Vàng trang nghiêm Phật, chỉnh tề mình. Thẩm mỹ Như Lai, rất đẹp từ thân. Đừng bảo có tác dụng quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? 02. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu bởi vì nhân gì? Kiếp trước làm cho cầu, bồi đắp lộ.  03. Vị nhân duyên gì mặc gấm vóc? Đời trước thí áo góp Tăng Ni. 04. Bao gồm ăn, gồm mặc vì chưng nhân gì? Xưa góp kẻ nghèo cho ăn uống uống. 05. Ăn mặc thiếu thốn đủ đường bởi nhân chi? Kiếp trước một nửa không xả thí. 06. Lầu cao nhà phệ do nhân gì? Xưa lên miếu am bái thí gạo. 07. Phước lộc không hề thiếu do nhân gì? Xưa lập miếu am đựng nhà mát (5). 08. Tướng tá mạo xinh đẹp bởi nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng nhường Phật. 09. Xuất sắc trí tuệ bởi nhân gì? Kiếp trước nạp năng lượng chay, thường niệm Phật. 10. Fan thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết hôn lành thuộc đại chúng. 11. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tràng phan nghiêm bái Phật. 12. Cha mẹ song toàn vị nhân gì? Đời trước kính trọng tín đồ cô độc. 13. Không phụ thân mất người mẹ do nhân gì? Kiếp trước là bạn đánh bả chim. 14. Bé cháu đông nhiều vì nhân gì? Đời trước mở lồng thả chim thú. 15. Nuôi bé không được vị nhân gì? Xưa sinh phụ nữ dìm cho chết (6). 16. Đời ni không nhỏ do nhân gì?  Kiếp trước bẻ gãy sợ hãi trăm hoa. 17. Đời ni sống lâu do nhân gì?  Kiếp trước tải vật phóng sinh nhiều. 18. Đời nay mạng yểu vị nhân gì?  Kiếp trước bổ thịt giết bọn chúng sinh. 19. Đời ni không bà xã do nhân gì?  Kiếp trước tham mưu gian vk người. 20. Đời nay nghỉ ngơi góa vì nhân gì? Kiếp trước buông lung rẻ khinh chồng. 21. Làm cho thân tôi đòi bởi nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. 22. Đời nay mắt sáng vì chưng nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. 23. Đời nay đui mù mù vị nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. 24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. 25. Đời ni câm điếc bởi vì nhân gì?  Xưa từng tàn ác mắng phụ thân mẹ. 26. Đời nay sườn lưng gù vì nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật. 27.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Layer Trong Cad Chi Tiết Bằng Lệnh La (06 Bước)

Tay bị cong quẹo vì nhân gì?  Đời trước đông đảo là tín đồ tạo nghiệp. 28. Chân bị co rút vì chưng nhân gì? Kiếp trước phòng đường đánh cướp người. 29. Làm thân trâu chiến mã do nhân gì?  Xưa thiếu nợ fan không chịu trả. 30. Đọa có tác dụng heo chó bởi vì nhân gì?  Kiếp trước lừa lật phỉnh sợ hãi người. 31. Đời ni nhiều căn bệnh do nhân gì? Xưa mang rượu thịt bày thờ Phật. 32. Đời nay không bệnh dịch do nhân gì?  Xưa thí thuốc men cứu bệnh dịch nhân. 33. Hằng bị lao tù vị nhân gì?  Kiếp trước làm cho ác chẳng nhượng người  34. Đời nay chết đói vì nhân gì?  Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. 35. Bị thuốc độc chết bởi nhân gì?  Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. 36. Nổi trôi cơ khổ vì nhân gì?  Ác trung ương lấn hà hiếp mưu sợ người. 37. Đời nay lùn nhỏ bé do nhân gì?  Kiếp trước xem kinh nhằm dưới khu đất (7). 38. Nay thường xuyên thổ huyết vì chưng nhân gì?  Xưa ăn uống thịt rồi đi tụng kinh. 39. Đời nay dại điếc vày nhân gì?  Kiếp trước tụng tởm chẳng lắng nghe. 40. Ghẻ lác phong điên vày nhân gì?  Xông hơi thịt cá trước bàn Phật. 41. Thân có mùi hôi vì chưng nhân gì?  Xưa bán mùi thơm trọn dối gian. 42. Đời nay chết treo vị nhân gì?  Kiếp trước lấy dây săn mồi nhử thú. 43. Quan, quả, cô độc do nhân gì?  Xưa thường ghét ghen hiềm mắng người. 44. Sét tiến công lửa thiêu do nhân gì?  cân non, già, thiếu lòng gian xảo. 45. Rắn gặm cọp ăn do nhân gì?  Kiếp trước gây oan tạo thành đối đầu. Muôn bài toán mình làm cho lại mình chịu đựng Thọ khổ địa ngục oán trách ai? Đừng nói nhân quả fan không thấy. Xa trả nhỏ cháu, ngay sát trả mình. 46. Chỉ chú ý trước mắt bạn hưởng phước đã tin ba thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay tận hưởng quả. Đời này tu tích để về sau. Ví như ai bỏ báng khiếp Nhân Quả, Kiếp sau đọa lạc mất thân người. Kẻ như thế nào thọ trì khiếp Nhân Quả, Chư Phật, Bồ-tát đều bệnh minh. Kẻ nào ghi chép Kinh Nhân Quả, Truyền đời tu học tập đạo đơn vị hưng. Ai cơ mà mang team Kinh Nhân Quả, Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. Nếu tín đồ giảng nói gớm Nhân Quả, Đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào chủ xướng Kinh Nhân Quả, Đời sau bạn thấy sinh cung kính. Bạn nào ấn tống ghê Nhân Quả, Kiếp sau sẽ tiến hành thân đế vương. Theo khiếp Nhân trái hỏi đời trước, chính vì sự thọ tận hưởng của đời nay. Theo ghê Nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả ko cảm ứng, vì đâu Mục-liên cứu vớt được mẹ? tín đồ nào tin sâu kinh Nhân Quả, Đồng sinh tây phương cõi cực Lạc. Nhân quả tía đời nói không hết, Thiên long chẳng quăng quật ý bạn lành. Ví như ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn,  Nhân tu tuy một, tận hưởng muôn ngàn. Nhờ cất hộ kho chắc chắn không hỏng mất (8) những đời lâu dụng phước vô cùng. ý muốn biết nhân đời trước,  xem sự tận hưởng đời nay. ý muốn biết trái đời sau, Xem việc làm kiếp này.

(5) bên dưỡng lão, cô nhi. (6) Thuở xưa trường đoản cú Ấn Độ, cho đến Trung Hoa, gần như nhà nghèo  sinh bé nhiều nuôi không kham nên dìm cho bị tiêu diệt bớt nhỏ gái  lúc new sinh ra. Mạn cũng chính là nhân của tướng lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của tướng tá cao hơn. (7) Ngồi dưới khu đất xem kinh, yêu cầu để kinh trên một chiếc bệ, khinh  (8) gửi kho đây chưa phải đốt giấy chi phí vàng bạc đãi gởi vào kho, nhưng mà ý nói tiền của trần gian không bền, khi chết rồi bắt buộc bỏ lại tất cả. Chỉ gồm tu phước làm cho lành, nạp năng lượng chay, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật là kho.