Bạn đang mày mò về mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đúng với hình thức hiện nay. Ủy quyền là hiện tượng khá phổ cập của cá nhân, tổ chức triển khai này ủy quyền mang lại cá nhân, tổ chức khác vào các chuyển động đời sống kinh tế, xóm hội. Ủy quyền có thể thể hiện nay dưới vẻ ngoài Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài viết “Mẫu giấy ủy quyền doanh nghiệp cho cá nhân đúng quy định“để làm rõ hơn về nội dung.

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền của công ty cho cá nhân


Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đúng quy định

Mẫu giấy ủy quyền doanh nghiệp cho cá nhân đúng quy định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh Phúc

—***—

GIẤY ỦY QUYỀNBên ủy quyền (Bên A):Ông/ bà: ……………………………………………………………………………………………Là người thay mặt theo pháp luật của: CÔNG TY …………………………………………….Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………..Bên thừa nhận ủy quyền (Bên B):Ông/ bà: …………………………………………………………………………………………..Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………CMND số: …………………………………………………………………………………………Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………….Cấp ngày: ………………………………………………………………………………………….Nơi đk hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………Chỗ ở hiện tại tại: …………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Màu Tóc Đẹp Cho Tóc Ngắn - 40 Nữ Xoăn, Ngang Vai Nữ Tính “Hot Trend” 2021

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀNBên A ủy quyền cho mặt B thực hiện những các bước sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀNKể tự ngày……tháng……năm…….đến ngày…….. Tháng…….năm……..ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊNBên A và mặt B chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần lớn lời cam kết dưới đây:

Bên A phải chịu trách nhiệm cho bên B tiến hành trong phạm vi ủy quyềnBên B thực hiện quá trình theo đúng ủy quyền yêu cầu báo cho bên A về câu hỏi thực hiện các bước nêu trênViệc giao kết Giấy ủy quyền doanh nghiệp cho cá nhân này là hoàn toàn tự nguyện, không biến thành lừa dối hoặc xay buộcThực hiện tại đúng với đủ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác đã ghi trên giấy tờ ủy quyền này

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai mặt công dìm đã hiểu rõ quyền cùng nghĩa vụ, ích lợi hợp pháp của mình, chân thành và ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền nàyHai mặt đã tự gọi Giấy ủy quyền, vẫn hiểu và gật đầu tất cả những điều khoản ghi trên giấy và cam kết vào giấy ủy quyền nàyGiấy này còn có hiệu lực từ thời điểm ngày hai mặt ký kết.

……………… ngày tháng năm

Người ủy quyền(Kí, ghi rõ bọn họ tên)Người nhấn ủy quyền(Kí, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền doanh nghiệp cho cá nhân viết sẵn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–


Bên ủy quyền(ký, đóng dấu, ghi rõ chúng ta tên)NGUYỄN VĂN ABên dìm ủy quyền(ký, ghi rõ bọn họ tên)NGUYỄN THỊ B

*

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho cá nhân hay kế toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc—–*****—–

 Nơi nhận

GIÁM ĐỐC

Khi nào công ty sử dụng Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền?