sinh sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cám ơn Trời mặc dù sống thương đau. Mai kia chết rồi quay trở lại cát những vết bụi giàu khó khăn như nhau. Làm sao ai biết trước số phận ngày sau ông Trời sẽ trao. Này nhà béo lầu vàng son Này lợi danh chức quyền cao sang. Có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình cảm chót lưỡi đầu môi cũng vậy mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sinh sống trên đời này tựa phù du tất cả đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nói ai đừng đổi trắng rứa đen. Nào tín đồ sang nhiều đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Tín đồ ơi! yêu cầu nhớ cát những vết bụi là ta mai này chóng qua.Người nhớ mang lại ta là cát bụi trở về cát bụi Xin người nhớ cho.

Bạn đang xem: Lời bài hát trở về cát bụi


Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 45+ Kiểu Tóc Học Sinh Nam Cấp 2 Mặt Tròn

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.