Trong ghê 10 điều lành ghi rõ: "Người như thế nào muốn thoát ra khỏi thân bệnh, không trở nên tai nạn, cùng cầu ước ao cho gia đình được đầm ấm, yên vui, con cái hiếu thảo, vợ ông xã hòa thuận, sống trong trung thành yêu yêu đương mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc thì hãy sống trong 10 điều lành”.

Bạn đang xem: Sống mười điều lành

Bạn sẽ xem: 10 điều đức phật dạy để sinh sống khỏe, trường thọ

Ðức Phật rất lâu rồi dạy: “Các nhỏ tự thắp đuốc lên mà lại đi, Ta không cứu vớt khổ những con được”. Lời dạy do vậy mà họ còn cầu khấn van xin thì test hỏi quý vị có phải là phật tử tuyệt không? xuất xắc là phần đa tín đồ vật của một tôn giáo nào?

Theo trưởng lão thích Thông Lạc, đức Phật gồm câu: "Nghiệp lành thoát những phược" (nghiệp lành thì thoát ra khỏi phiền não chướng ngại). Con người hãy hiểu rõ thân bệnh của mình đều từ hiểm độc tạo ra. Nếu làm theo và sống trong 10 điều lành thì mái ấm gia đình ấm yên, con cháu hiếu thảo, vợ ông xã hòa thuận, tràn đầy hạnh phúc. 

Lời dạy này sẽ không dối người, chỉ có những người sống quen trong 10 điều ác nên không được lòng tin. Bởi vì thế, họ không sống trong 10 điều lành này nên phải chịu đầy đủ sự đau khổ không lúc nào dứt.

Xem thêm: Bảng Mã Quốc Gia Nhật Bản Mã Vùng, Mã Vùng Điện Thoại Nhật Bản

Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên cơ mà đi, Ta không cứu vãn khổ những con được”

Vậy 10 điều lành này là gì? 10 điều lành này là mười điều sống không làm cho khổ mình, khổ bạn và không làm khổ tất cả chúng sinh.

Bài liên quanLời dạy dỗ thấm thía của Đức Phật nhằm có cuộc sống thường ngày an lành?

Ai cũng biết con người không ăn cơm uống nước thì chẳng thể sống được. Mang đến nên, con tín đồ muốn không còn bệnh tật tuyệt những tai nạn thương tâm thì mười điều lành này cần sống như ăn cơm và uống nước. Khi biết pháp sống ko còn đau đớn mà không vận dụng vào đời sống thì thà chết còn sướng rộng sống trong đau khổ. Họ là những người có phước báu lớn phải mới gặp cách thức 10 điều lành!

Muốn thoát khỏi bệnh tật, tai nạn ngoài ý muốn khổ nhức thì ko có phương thức nào tốt hơn bằng phương pháp sống với 10 điều lành. Sống với 10 điều lành thì phải triển khai ba khu vực trên thân của chúng ta. Ðó là thân, khẩu, ý. Lòng tự bi của đức Phật mong muốn con tín đồ thoát ra phần đông sự khổ đau, chính vì như vậy Ngài bắt đầu dạy họ sống vào 10 điều lành này mới cứu bọn họ thoát khỏi tất cả bệnh tật, tai ương, nàn khổ, chớ không có một vị thánh, thần nào cứu bọn họ thoát khổ được. Mang đến nên, khi bao gồm bệnh tật hay tai nạn đáng tiếc khổ đau mà mang đến lạy lễ ước chư Phật, chư người tình tát, chư thánh, chư thần từ bi cứu giúp khổ, cứu nạn thì những hành động cầu xin này là những hành vi mê tín, di đoan, lạc hậu, mù quáng.

(1) Thân có bố việc làm cho lành:

- Không tiếp giáp sanh

- Không trộm cắp

- Không tà dâm

(2) Khẩu bao gồm bốn câu hỏi làm lành:

- Không nói dối

- Không nói thêu dệt

- Không nói lật lọng (nói lưỡi song chiều)

- Không nói lời hung ác

(3) Ý có cha việc làm cho lành:

- Không tham lam

- Không sảnh hận

- Không si mê mê

Tại sao sinh sống với 10 điều lành mà thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, khổ đau của kiếp con người?

 ĐIỀU LÀNH THỨ NHẤT: KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SANH

 ĐIỀU LÀNH THỨ HAI: KHÔNG NÊN TRỘM CẮP

 ĐIỀU LÀNH THỨ BA: KHÔNG NÊN TÀ DÂM

 ĐIỀU LÀNH THỨ TƯ: KHÔNG NÊN NÓI DỐI

 ĐIỀU LÀNH THỨ NĂM: KHÔNG NÊN NÓI LỜI THÊU DỆT

 ĐIỀU LÀNH THỨ SÀU: KHÔNG NÊN NÓI LẬT LỌNG

 ĐIỀU LÀNH THỨ BẢY: KHÔNG NÊN NÓI LỜI HUNG ÁC

 ĐIỀU LÀNH THỨ TÁM: KHÔNG NÊN THAM LAM

 ĐIỀU LÀNH THỨ CHÍN: KHÔNG NÊN SÂN HẬN

 ĐIỀU LÀNH THỨ MƯỜI: KHÔNG NÊN mê mệt MÊ

Bài liên quanĐâu cần vì yếu hèn mềm, bạn ta bắt đầu lựa chọn làm fan lương thiện...

Nếu người sống với MƯỜI ÐIỀU LÀNH để phá trừ được yêu thích mê thì sẽ thành tựu mười công đức như kinh MƯỜI ÐIỀU LÀNH dạy: