*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* chúng tôi khuyến khích gõ tên bài bác hát không lốt hoặc viết tắt của tên bài xích hát: ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để hiệu quả tìm được tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Quan họ người ơi tương tư mà thương nhớ

* nhấp chuột nút TRÌNH CHIẾU giúp thấy toàn màn hình hiển thị (chỉ có trên thứ tính).


Từ miền nam anh ngược ra Bắc, với theo câu hò điệu lý chín mẫu sông, có theo tấm lòng nam nhi miệt vườn, Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ nữ giới ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa thiếu nữ về dinh rưng rưng lý bình thường tình...

<ĐK: > quan tiền họ fan ơi tương bốn mà chim sáo, xe pháo chỉ luồn kim thiếp thương phái mạnh từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ người ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo đấng mày râu một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu đương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ khu vực miền nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín cái sông, với theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...

Này ngựa chiến ô kiệu xoàn anh khớp, xôn xao câu hò điệu lý bớ cô gái ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nàng về dinh rưng rưng lý chung tình...

<ĐK: > quan họ người ơi tương bốn mà chim sáo, xe pháo chỉ luồn kim thiếp thương nam giới từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo quý ông một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu quý nhau, thương nhau lý tơ hồng...

Tơ hồng...quan họ fan ơi...Tơ hồng...ngựa ô, chiến mã ô...Tơ hồng...quan họ bạn ơi...Tơ hồng....ngựa ô, con ngữa ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, với theo câu hò điệu lý chín loại sông, có theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...

Này ngựa chiến ô kiệu vàng anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ cô gái ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa bạn nữ về dinh nghẹn ngào lý chung tình...

Xem thêm: Những Cái Tên Hay Nhất Mọi Thời Đại, Những Cái Tên Hay Nhất Thời Đại

<ĐK: > quan tiền họ bạn ơi tương bốn mà chim sáo, xe pháo chỉ luồn kim thiếp thương nam nhi từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan lại họ tín đồ ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa lại lên thiếp theo phái mạnh một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, mến nhau, yêu quý nhau lý Tơ Hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín chiếc sông, với theo tấm lòng nam nhi miệt vườn, Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu tiến thưởng anh khớp, xôn xao câu hò điệu lý bớ chị em ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa cô bé về dinh nghẹn ngào lý phổ biến tình...

<ĐK: > quan lại họ fan ơi tương tứ mà chim sáo, xe pháo chỉ luồn kim thiếp thương nam giới từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan họ tín đồ ơi tương tư mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo con trai một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, thương nhau, yêu thương nhau lý Tơ Hồng...

tơ hồng ( Tơ hồng)... quan lại họ bạn ơi... Tơ hồng... con ngữa ô, con ngữa ô... xích thằng ( Tơ hồng)... quan tiền họ bạn ơi... Tơ hồng... Ngựa ô, ngựa chiến ô......

== HẾT BÀI ==


Từ khu vực miền nam anh ngược ra Bắc,Mang theo câu hò điệu lý chín chiếc sông,Mang theo tấm lòng đàn ông miệt vườn,Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...Này con ngữa ô kiệu tiến thưởng anh khớp,Xôn xao câu hò điệu lý bớ thiếu phụ ơi,Băng qua núi đèo cao cao trập trùng,Đưa cô gái về dinh nghẹn ngào lý phổ biến tình...<ĐK:>Quan họ người ơi tương bốn mà chim sáo,Xe chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu,Áo bay, ai đó đã qua cầu,Đôi mình, duyên tình đậm sâu...Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo,Đến hẹn lại lên thiếp theo đại trượng phu một phen,Gió đưa, bông lúa trên đồng,Thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...