Hướng dấn biện pháp đọc số sản phẩm tự giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100, cách quy thay đổi số đếm lịch sự số sản phẩm công nghệ tự cùng cách áp dụng số trang bị tự .

Bạn đang xem: Số thứ tự từ 1 đến 100 bằng tiếng anh

Số máy tự giờ Anh từ là một đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như vậy nào. Dưới đó là cách viết số lắp thêm tự trong giờ đồng hồ Anh. Bên cạnh đó, English4u vẫn hướng dẫn chúng ta cách đưa thể số đếm quý phái số thiết bị tự và cách áp dụng số trang bị tự hợp lý và phải chăng nhất.

Xem thêm: Download Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Flashcard Pdf Chi Tiết Nhất

*

Số đồ vật tự trong giờ đồng hồ Anh và phương pháp sử dụng

Bạn đã đọc: Số trang bị tự giờ đồng hồ Anh từ một đến 100

Số máy tự giờ Anh từ là 1 đến 100

1. Số vật dụng tự giờ Anh từ là 1 đến 100

1 – 10

1 ( one ) → 1 st ( first ) 2 ( two ) → 2 nd ( second ) 3 ( three ) → 3 rd ( third ) 4 ( four ) → 4 th ( fourth ) 5 ( five ) → 5 th ( fifth ) 6 ( six ) → 6 th ( sixth ) 7 ( seven ) → 7 th ( seventh ) 8 ( eight ) → 8 th ( eighth ) 9 ( nine ) → 9 th ( ninth ) 10 ( ten ) → 10 th ( tenth )

11 – 20

11 ( eleven ) → 11 th ( eleventh ) 12 ( twelve ) → 12 th ( twelfth ) 13 ( thirteen ) → 13 th ( thirteenth ) 14 ( fourteen ) → 14 th ( fourteenth ) 15 ( fifteen ) → 15 th ( fifteenth ) 16 ( sixteen ) → 16 th ( sixteenth ) 17 ( seventeen ) → 17 th ( seventeenth ) 18 ( eighteen ) → 18 th ( eighteenth ) 19 ( nineteen ) → 19 th ( nineteenth ) đôi mươi ( twenty ) → 20 th ( twentieth )

21 – 30

21 ( twenty-one ) → 21 st ( twenty-first ) 22 ( twenty-two ) → 22 nd ( twenty-second ) 23 ( twenty-three ) → 23 rd ( twenty-third ) 24 ( twenty-four ) → 24 th ( twenty-fourth ) 25 ( twenty-five ) → 25 th ( twenty-fifth ) 26 ( twenty-six ) → 26 th ( twenty-sixth ) 27 ( twenty-seven ) → 27 th ( twenty-seventh ) 28 ( twenty-eight ) → 28 th ( twenty-eighth ) 29 ( twenty-nine ) → 29 th ( twenty-ninth ) 30 ( thirty ) → 30 th ( thirtieth )

31 – 40

31 ( thirty-one ) → 31 st ( thirty-first ) 32 ( thirty-two ) → 32 nd ( thirty-second ) 33 ( thirty-three ) → 33 rd ( thirty-third ) 34 ( thirty-four ) → 34 th ( thirty-fourth ) 35 ( thirty-five ) → 35 th ( thirty-fifth ) 36 ( thirty-six ) → 36 th ( thirty-sixth ) 37 ( thirty-seven ) → 37 th ( thirty-seventh ) 38 ( thirty-eight ) → 38 th ( thirty-eighth ) 39 ( thirty-nine ) → 39 th ( thirty-ninth ) 40 ( forty ) → 40 th ( fourtieth )

41 – 50

41 ( forty-one ) → 41 st ( forty-first ) 42 ( forty-two ) → 42 nd ( forty-second ) 43 ( forty-three ) → 43 rd ( forty-third ) 44 ( forty-four ) → 44 th ( forty-fourth ) 45 ( forty-five ) → 45 th ( forty-fifth ) 46 ( forty-six ) → 46 th ( forty-sixth ) 47 ( forty-seven ) → 47 th ( forty-seventh ) 48 ( forty-eight ) → 48 th ( forty-eighth ) 49 ( forty-nine ) → 49 th ( forty-ninth ) 50 ( fifty ) → 50 th ( fiftieth )

51 – 60

51 ( fifty-one ) → 51 st ( fifty-first ) 52 ( fifty-two ) → 51 nd ( fifty-second ) 53 ( fifty-three ) → 53 rd ( fifty-third ) 54 ( fifty-four ) → 54 th ( fifty-fourth ) 55 ( fifty-five ) → 55 th ( fifty-fifth ) 56 ( fifty-six ) → 56 th ( fifty-sixth ) 57 ( fifty-seven ) → 57 th ( fifty-seventh ) 58 ( fifty-eight ) → 58 th ( fifty-eighth ) 59 ( fifty-nine ) → 59 th ( fifty-ninth ) 60 ( sixty ) → 60 th ( sixtieth )

61 – 70

61 ( sixty-one ) → 61 st ( sixty-first ) 62 ( sixty-two ) → 61 nd ( sixty-second ) 63 ( sixty-three ) → 63 rd ( sixty-third ) 64 ( sixty-four ) → 64 th ( sixty-fourth ) 65 ( sixty-five ) → 65 th ( sixty-fifth ) 66 ( sixty-six ) → 66 th ( sixty-sixth ) 67 ( sixty-seven ) → 67 th ( sixty-seventh ) 68 ( sixty-eight ) → 68 th ( sixty-eighth ) 69 ( sixty-nine ) → 69 th ( sixty-ninth )

70 (seventy) → 70th (seventieth)

Phỏm là gì – Wikipedia tiếng Việt

71 – 80

71 ( seventy-one ) → 71 st ( seventy-first ) 72 ( seventy-two ) → 72 nd ( seventy-second ) 73 ( seventy-three ) → 73 rd ( seventy-third ) 74 ( seventy-four ) → 74 th ( seventy-fourth ) 75 ( seventy-five ) → 75 th ( seventy-fifth ) 76 ( seventy-six ) → 76 th ( seventy-sixth ) 77 ( seventy-seven ) → 77 th ( seventy-seventh ) 78 ( seventy-eight ) → 78 th ( seventy-eighth ) 79 ( seventy-nine ) → 79 th ( seventy-ninth ) 80 ( eighty ) → 80 th ( eightieth )

81 – 90

81 ( eighty-one ) → 81 st ( eighty-first ) 82 ( eighty-two ) → 82 nd ( eighty-second ) 83 ( eighty-three ) → 83 rd ( eighty-third ) 84 ( eighty-four ) → 84 th ( eighty-fourth ) 85 ( eighty-five ) → 85 th ( eighty-fifth ) 86 ( eighty-six ) → 86 th ( eighty-sixth ) 87 ( eighty-seven ) → 87 th ( eighty-seventh ) 88 ( eighty-eight ) → 88 th ( eighty-eighth ) 89 ( eighty-nine ) → 89 th ( eighty-ninth ) 90 ( ninety ) → 90 th ( ninetieth )

91 – 100

91 ( ninety-one ) → 91 st ( ninety-first ) 92 ( ninety-two ) → 92 nd ( ninety-second ) 93 ( ninety-three ) → 93 rd ( ninety-third ) 94 ( ninety-four ) → 94 th ( ninety-fourth ) 95 ( ninety-five ) → 95 th ( ninety-fifth ) 96 ( ninety-six ) → 96 th ( ninety-sixth ) 97 ( ninety-seven ) → 97 th ( ninety-seventh ) 98 ( ninety-eight ) → 98 th ( ninety-eighth ) 99 ( ninety-nine ) → 99 th ( ninety-ninth ) 100 ( one hundred ) → 100 th ( one hundredth )

Xem đoạn clip cách hiểu số trang bị tự trong tiếng Anh

2. Thực hiện số máy tự bao giờ ?

– Số lắp thêm tự áp dụng để nói về vị trí của một thiết bị nào đó hoặc xác lập địa chỉ của đồ gia dụng đó vào một dãy . – danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường khi viết viết tên và số thiết bị tự bằng số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số máy tự . Lấy một ví dụ + Charles II – Đọc : Charles the Second + Edward VI – Đọc : Edward the Sixth + Henry VIII – Đọc : Henry the Eighth

3. Cách chuyển số đếm thanh lịch số sản phẩm công nghệ tự

3.1. Thêm th đằng sau số đếm. Số tận cùng bằng Y, đề nghị đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm th

Ví dụ : – four -> fourth – eleven -> eleventh – twenty — > twentieth nước ngoài lệ : – one – first – two – second – three – third – five – fifth – eight – eighth – nine – ninth – twelve – twelfth

3.2. Lúc số tích hợp các hàng, chỉ việc thêm th sống số sống đầu cuối, nếu như số cuối cùng nằm trong list xung quanh lệ bên trên thì sử dụng theo danh mục đó

Ví dụ : – 5,111 th = five thousand, one hundred và eleventh – 421 st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi ao ước viết số ra chữ số ( viết như số đếm nhưng lại đằng cuối cùng thêm TH hoặc ST với số sản phẩm tự 1, ND với số đồ vật tự 2, RD với số lắp thêm tự 3 )

Ví dụ : – first = 1 st – second = 2 nd – third = 3 rd – fourth = 4 th – twenty-sixth = 26 th – hundred & first = 101 st

*

Cách nhảy số đếm lịch sự số lắp thêm tự

4. Bài tập về số sản phẩm công nghệ tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với ký kết hiệu viết tắt của số sản phẩm công nghệ tự st, nd, rd cùng th . This year, Ruby and Mary participated in the London marathon, which took place on the 23 ….. Of June. They decided that the 1 ….. To lớn finish the race would buy the drinks after the race. To lớn join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11 ….. Of January. To lớn get khổng lồ London in time, they left on the 20 ….. Of June. Ruby và Mary were very happy khổng lồ run the London marathon. The prizes were : 1 ….. Place – a trip around the world, 2 ….. Place – a car and 3 ….. Place – a motorcycle. Mary finished 33 ….. And Ruby 36 …… Even though they didn’t win, they had fun & a great time in London. Ruby and Mary returned home on the 30 ….. Of June .

Đáp án:

– 23 rd – 1 st – 11 th – trăng tròn th – 1 st – 2 nd – 3 rd

– 33rd

– 36 th – 30 th

chúng ta cũng có thể luyện phạt âm thông qua số lắp thêm tự trong tiếng Anh mà cửa hàng chúng tôi giới thiệu sống trên. Kết hợp với phần mượt phát âm tiếng Anh hiện đại của English4u nhằm luyện tập từng ngày tại đơn vị nhé các bạn.