Vâng, sau khi soạn xong hết một mớ tài liệu, mang đến lúc in ra thì mới thấy thiếu thiếu cái nào đó chưa in ???


Thì ra là thiếu cái trang bìa mặt ngoài. Bạn nào đang làm khóa luận, báo cáo hay tài liệu nào đấy mà chưa biết làm trang bìa thì comment điểm danh đùa coi