Quần anh truyện

Bản quyền thuộc về Shenzhen PlaymoreSOHAGAME độc quyền phát hành tại Việt Nam

[Tính Năng] Bá Quan Văn Võ

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

- Kính thưa các Chúa Công!

Trong Tam Quốc Quần Anh Truyện - Tính năng Bá Quan Văn Võ là nơi sưu tầm các Danh Tướng , Quân Sư, Bảo Vật, Trang Bị mà khi chinh chiến Thiên Hạ các Chúa Công cần tham khảo và nghiên cứu kĩ lưỡng.

- Có 4 mục chính : Tướng  - Báu Vật - Trang Bị - Thần Hồn.

I. Tướng : Được chia ra làm 4 hệ phái riêng biệt là :

1. Công : là nơi tụ hội của các Võ Tướng với cả Công Vật Lý và Công Phép như : Tào Tháo - Quan Vũ - Triệu Vân - Lã Bố - Chu Du - Tả Tử - Tôn Kiên - Lã Mông .... 

2.Thủ : với những tướng chỉ số cơ bản Thủ - Máu - Đỡ - Kháng - Né mạnh nhất luôn ngăn chặn các Tướng Công : Tư Mã Ý - Tào Nhân - Ngụy Diên - Điển Vi - Mạnh Hoạch - Trương Phi - Đổng Trác... 

3.Khống Chế : Với những Mưu Sĩ hoặc Danh Tướng có khả năng khống chế cực mạnh : Choáng - Hỗn Loạn - Đóng Băng - Gián Đoạn - Giảm Hiệu Ứng làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu : Điêu Thuyền - Vu Cát - Hạ Hầu Uyên - Lục Tốn - Mã Siêu - Viên Thuật.

4.Hỗ Trợ : Tổ hợp của các Danh Ca - Mưu Sĩ - Quân Sư với khả năng bổ trợ cho cả đội hình là 1 trong những Hệ Phái Quan Trọng Bậc Nhất cần phải có : Lưu Bị - Hoàng Nguyệt Anh - Tiểu Kiều - Quách Gia - Thái Văn Cơ.

[Tính Năng] Bá Quan Văn Võ - 1

Tướng Hệ Công

[Tính Năng] Bá Quan Văn Võ - 2

Tướng Hệ Thủ

[Tính Năng] Bá Quan Văn Võ - 3

Tướng Hệ Khống Chế

[Tính Năng] Bá Quan Văn Võ - 4

Tướng Hệ Hỗ Trợ

II. Báu Vật

- Là tổ hợp 4 phẩm chất Báu Vật : Lục - Lam - Tím - Cam, nhằm trang bị 6 báu vật mỗi tầng cho Tướng, số tàng càng cao phẩm chất Báu Vật cũng được nâng lên.

[Tính Năng] Bá Quan Văn Võ - 5

 Hệ Thống Báu Vật

III. Trang Bị : 

- Tổ hợp trang bị bao gồm 6 trang bị chính và 4 loại phẩm chất chính là : 

+ Vũ Khí - Giáp - Nhẫn - Đai - Giầy - Binh Phù

+ Phẩm Chất : Lục  - Lam - Tím - Cam

Cũng giống như Báu Vật trang bị sưu tầm dùng để trang bị cho Tướng mặc tăng các chỉ số cơ bản thiết yếu và kích duyên của mỗi tướng.

[Tính Năng] Bá Quan Văn Võ - 6

Trang Bị

IV. Thần Hồn : 

- Bao gồm 24 loại thần hồn và 4 phẩm chất thần hồn : Lục - Lam - Tím - Cam

- Thần hồn phẩm chất càng cao, chỉ số tăng cho tướng khi mặc càng lớn.

[Tính Năng] Bá Quan Văn Võ - 7

Thần Hồn

 

 

-  Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ và sớm chinh phục được Giang Sơn của riêng mình!

=========================

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

Nạp : https://nap.tamquocquananh.vn/
Báo Danh : https://tamquocquananh.vn/teaser
Landing Nhận Quà : https://tamquocquananh.vn/landing
Fanpage: https://www.facebook.com/TamQuocQuanAnhTruyen/
Tải Game: https://tamquocquananh.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 19006639

 

 

 

Cộng đồng / fanpage

Liên hệ / contact

Sun
Game SG140