Quần anh truyện

Bản quyền thuộc về Shenzhen PlaymoreSOHAGAME độc quyền phát hành tại Việt Nam

[Tính Năng] Ngoại Tranh Cánh

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

 

- Kính thưa các Chúa Công!

Trong Tam Quốc Quần Anh Truyện - Tính năng Ngoại Tranh Cánh ngoài mang lại vẻ đẹp lộng lẫy sau khi mặc lên con tăng tối đa các điểm thuộc tính cho tướng. Sau đây Chân Cơ xin phép được giới thiệu tính năng này :

- Tướng Cam và Chúa Công mới được mang cánh

- Chiến lực cánh là cùng chung, tướng mang cánh sẽ cộng lên toàn bộ thuộc tính cánh nhận được

- Mỗi cánh chỉ nhận được 1 cái, nhận lại lần nữa thì sẽ chuyển tài nguyên khác.

- Huấn luyện cánh chia thanh Nâng Cấp và Vũ Hóa, Nâng Cấp tăng thuộc tính cơ bản còn Vũ Hóa ngoài tăng thuộc tính còn nhận được ngoại hình đặc biệt.

- Vũ Hóa thành Nguyên Dực - Tướng Dực - Vương Dực - Đế Dực, Vũ Hóa đến cấp sao yêu cầu sẽ mở. Mở xong tự do đổi sang hiệu quả ngoại hình cánh mong muốn.

- Khi Chúa Công nâng lên 5 sao, được nhận miễn phí 1 cánh thông qua Thành Tựu. Nhận được chiến công đổi lấy cánh trong Quân Lâm Thiên Hạ hoặc - Shop Chiến Công.

[Tính Năng] Ngoại Tranh Cánh - 1

Giao Diện Cánh

[Tính Năng] Ngoại Tranh Cánh - 2

Nâng Cấp

[Tính Năng] Ngoại Tranh Cánh - 3

Vũ Hóa

[Tính Năng] Ngoại Tranh Cánh - 4

Chọn Tướng Mặc Cánh

=========================

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

Nạp : https://nap.tamquocquananh.vn/
Báo Danh : https://tamquocquananh.vn/teaser
Landing Nhận Quà : https://tamquocquananh.vn/landing
Fanpage: https://www.facebook.com/TamQuocQuanAnhTruyen/
Tải Game: https://tamquocquananh.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 19006639

Cộng đồng / fanpage

Liên hệ / contact

Sun
Game SG140