Quần anh truyện

Bản quyền thuộc về Shenzhen PlaymoreSOHAGAME độc quyền phát hành tại Việt Nam

[Tính Năng] Thiên Phú

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

 

- Kính thưa các Chúa Công!

Trong Tam Quốc Quần Anh Truyện - Tính năng Thiên Phú là nơi để các Chúa Công dùng Điểm Thiên Phú để nâng các thuộc tính chỉ số của Tướng. Sau đây Chân Cơ xin phép được giới thiệu tính năng này :

Trong Thiên Phú có 3 Thiên Phú Chính là : 

- Nhân Hồn : Giảm Vật Lý và Phép nhận vào

- Địa Hồn : Tăng Sát Thương Vật Lý và Phép

- Thiên Hồn : Tăng Sát Thương và Giảm Sát Thương.

Và sẽ có 7 Thiên Phú nhỏ để kích hoạt các Thiên Phú lớn là :

1. Xung Hồn

2. Minh Hồn

3. Khí Hồn

4. Xu Hồn

5. Lực Hồn

6. Tinh Hồn

7. Anh Hồn

- Muốn nâng cấp các loại Thiên Phú phải cần ĐIỂM THIÊN PHÚ, điểm này cần kiếm tại hoạt động : Đơn Đao Tới Hội.

- Ngoài ra sẽ có mục tiêu để nâng cấp Thiên Phú có 16 cấp mục tiêu tăng tối đa % sát thương cho tất cả Tướng.

[Tính Năng] Thiên Phú - 1

Nhân Hồn

[Tính Năng] Thiên Phú - 2

Địa Hồn

[Tính Năng] Thiên Phú - 3

Thiên Hồn

[Tính Năng] Thiên Phú - 4

Thuộc Tính Thêm

[Tính Năng] Thiên Phú - 5

Mục Tiêu Thiên Phú

 

=========================

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

Nạp : https://nap.tamquocquananh.vn/
Báo Danh : https://tamquocquananh.vn/teaser
Landing Nhận Quà : https://tamquocquananh.vn/landing
Fanpage: https://www.facebook.com/TamQuocQuanAnhTruyen/
Tải Game: https://tamquocquananh.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 19006639

 

Cộng đồng / fanpage

Liên hệ / contact

Sun
Game SG140