Quần anh truyện

Bản quyền thuộc về Shenzhen PlaymoreSOHAGAME độc quyền phát hành tại Việt Nam

[Tính Năng] Trang Bị

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

 

- Kính thưa các Chúa Công!

Trong Tam Quốc Quần Anh Truyện - Tính năng Trang Bị là nơi để các Chúa Công có thể tăng tối đa lực chiến của Tướng và Chúa Công thông qua các tính năng của Trang Bị. Sau đây Chân Cơ xin phép được giới thiệu tính năng này :

Có 7 tính năng chính trong Trang Bị :

- Cường Hóa

- Tẩy

- Tinh Luyện

- Ghép

 - Khảm

- Tăng Sao

- Nâng Bậc

- Thợ Cường Hóa

1.Cường Hóa : Tăng tối đa cấp Cường Hóa của tất cả trang bị

- Có 2 kiểu Cường Hóa là : CH nhanh và CH thường

[Tính Năng] Trang Bị - 1

CH Trang Bị

2. Tẩy Trang Bị : 

- Tẩy trang bị nhằm tìm thuộc tính thích hợp và phẩm chất cao nhất cho mỗi trang bị.

[Tính Năng] Trang Bị - 2

Tẩy

3. Tinh Luyện :

- Dùng vật phẩm nâng tối đa thuộc tính mà Chúa Công tẩy được, Tinh Luyện càng cao %thuộc tính tăng càng mạnh.

[Tính Năng] Trang Bị - 3

Tinh Luyện

4. Ghép Ngọc : 

- Ghép ngọc từ bậc thấp lên bậc cao cùng loại

- Dùng 4 loại ngọc cùng loại để ghép ngọc cấp cao.

[Tính Năng] Trang Bị - 4

Ghép Ngọc

5. Khảm Ngọc : 

- Dùng Ngọc sẵn có hoặc đã ghép khảm vào trang bị để nâng cao thuộc tính của trang bị được khảm.

[Tính Năng] Trang Bị - 5

Khảm Ngọc

6.Tăng Sao Trang Bị : 

[Tính Năng] Trang Bị - 6

Tăng Sao

7. Nâng Bậc : 

- Dùng vật phẩm để nâng cấp nâng tối đa số bậc tăng % chỉ số thuộc tính trang bị.

 

[Tính Năng] Trang Bị - 7

Nâng Bậc

=========================

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng
Nạp : https://nap.tamquocquananh.vn/
Báo Danh : https://tamquocquananh.vn/teaser
Landing Nhận Quà : https://tamquocquananh.vn/landing
Fanpage: https://www.facebook.com/TamQuocQuanAnhTruyen/
Tải Game: https://tamquocquananh.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 19006639

 

Cộng đồng / fanpage

Liên hệ / contact

Sun
Game SG140