Quần anh truyện

Bản quyền thuộc về Shenzhen PlaymoreSOHAGAME độc quyền phát hành tại Việt Nam

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

 

- Kính thưa các Chúa Công!

Trong Tam Quốc Quần Anh Truyện 

- Tính năng Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn là nơi để các Chúa Công dùng để nâng cao các % thuộc tính chỉ số của Tướng. Sau đây Chân Cơ xin phép được giới thiệu 2 tính năng này :

1. Tướng Hồn :

Mỗi tướng được mang tối đa 8 Hồn Tướng, lỗ Hồn Tướng mở dựa vào cấp nhóm của mỗi người chơi.

- Hồn Tướng loại giống nhau chỉ được mang 1 loại.

- Hồn Tướng có hình thức huấn luyện sau : Cường Hóa và Nâng Bậc

+ Cường Hóa : Nuốt Hồn Tướng khác để nhận EXP giới hạn cấp hồn là Lv100

+ Nâng Bậc : Thu thập nguyên liệu nâng bậc để nâng bậc hồn, giới hạn cấp nâng bậc hồn là Lv15

- Có thể nhận các loại hồn cực phẩm thuộc tính khác nhau qua Tế Đàn Hồn hoặc shop

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 1

Giao Diện Tướng Hồn

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 2

Cường Hóa Tướng Hồn

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 3

Nâng Bậc Tướng Hồn

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 4

Đổi Nhanh Tướng Hồn

2. Tế Đàn Hồn

- Có thể thông qua Tế Đàn để nhận Hồn Tướng có 2 loại Tế Đàn là : Hồn Thường và Hồn Cao Cấp

- Ngoài Hồn Tướng có thể ngẫu nhiên nhận các Chúa Công còn có thể nhận Tinh Hoa Hồn là phần thưởng phụ sau mỗi lần Tế Đàn.

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 5

Tế Đàn

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 6

Hồn Tướng có thể nhận được

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 7

Quay 10 lần Hồn Cao Cấp

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 8

Kho Chưa Hồn Tướng

[Tính Năng] Tướng Hồn và Tế Đàn Hồn - 9

Dùng Tinh Hoa đổi Hồn Tướng ở Shop

=========================

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Thách Thức Nghệ Thuật Dụng Binh Tối Thượng

Nạp : https://nap.tamquocquananh.vn/
Báo Danh : https://tamquocquananh.vn/teaser
Landing Nhận Quà : https://tamquocquananh.vn/landing
Fanpage: https://www.facebook.com/TamQuocQuanAnhTruyen/
Tải Game: https://tamquocquananh.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 19006639

Cộng đồng / fanpage

Liên hệ / contact

Sun
Game SG140