Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn sẽ xem: trường đoản cú điển việt anh dịch nguyên câu

nhiều người đang xem: tự điển việt anh dịch nguyên câu, phần má» m dá»

Bạn đang xem: Tra câu tiếng anh online chính xác nhất

*

*

*

Xem thêm: Cập Nhật Bảng Xếp Hạng Cpu Laptop (Cập Nhật) &Raquo; Vntoworld

từ bỏ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra từ bỏ điển thuận lợi khi hiểu văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết nhiều (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển trình bày
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : máy tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu kế bên
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ bỏ điển thứ
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish