thông tin support tri thức Tin VP bảo mật Mạng Máy bộ phần mềm

Bạn đang xem: Làm sao để unhide nhiều sheet một lần?

vào Excel không tồn tại tính năng Unhide toàn bộ những Sheet đã đặt ẩn , nhưng bạn vẫn ý muốn làm ráng nào để triển khai được vấn đề này ?

Cách thức như sau

Mở file Excel đang có không ít Sheet sẽ đặt ẩn mà bạn muốn Unhide và một lúc .

Bấm tổ hợp Alt-F11 để xuất hiện sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm menu Insert > Module , các bạn copy nội dung bên dưới

 

Sub UnhideAllSheets()

Dim wsSheet As Worksheet

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

wsSheet.Visible = xlSheetVisible

Next wsSheet

End Sub

 

Quay quay trở về Excel và chạy macro có tên gọi UnhideAllSheets

Tuy nhiên vày một lí bởi nào đó bạn có nhu cầu Unhide từng Sheet bạn cần chọn thì thực hiện đoạn mã mặt dưới

 

Sub UnhideSomeSheets()

Dim sSheetName As String

Dim sMessage As String

Dim Msgres As VbMsgBoxResult

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then

sSheetName = wsSheet.Name

sMessage = "Ban teo muon Unhide sheet nay khong ?" _

& vbNewLine & sSheetName

Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)

If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible

kết thúc If

Next wsSheet

End Sub

 

Và bạn chỉ việc chạy macro UnhideSomeSheets

 

*


Họ cùng tên *
Email của khách hàng *
tin nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái trước tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần sót lại Excel : Tìm giá bán trị to nhất với khá nhiều điều khiếu nại Excel : Chèn số trang vào một trong những ô cộng một loạt phần đông ô trong các số đó có cất cả lỗi Excel không tự động hóa tính toán sau khi biến hóa số liệu Excel : Xóa mọi số 0 sinh hoạt đầu ô Excel : tái diễn số liên tục Excel : tìm kiếm kiếm các giá trị trả về theo hàng ngang Excel : Gỡ bỏ những kí tự đặc biệt không phải vần âm Xóa cục bộ công thức chỉ còn lại giá trị trong tất cả các Sheet

Xem thêm: 500+ Hình Nền Điện Thoại Ngầu, Độc Nhất Vô Nhị, Đẹp Nhất, 50+ Hình Nền Điện Thoại Độc Đáo, Chất Nhất

Hỗ trợ trực tuyến


hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*