Bài thơ này gói trọn cả một lời khai thị hoàn hảo nhất giúp cho chúng ta giữ trung khu an tịnh.

Bạn đang xem: Ý nghĩa câu hoa nở là hữu tình hoa rơi là vô ý

Bạn đã xem: chân thành và ý nghĩa câu hoa nở là hữu tình hoa rơi là vô ý

“Yếu vô phiền não”.

Yếu là chủ yếu yếu, là quan liêu yếu, là loại điều quan trọng đặc biệt nhất.

Vô là không.

Yếu vô phiền não là loại điều quan trọng là sao cho cái trung tâm của chúng ta đừng có phiền não.

Tại vì chưng mình nhớ loại tâm phiền não thì cuối cùng mình bị phiền não.

Cái tâm mình vui thì sau cuối mình vui.

Cho bắt buộc đúng lời chư Tổ nói: “Yếu Vô Phiền Não, yếu đuối Vô Sầu“.

Điều bao gồm yếu là đừng để mẫu tâm bản thân sầu bi.

Đạo Phật là đạo LY KHỔ ĐẮC LẠC.

Khổ là sầu khổ, là phiền não.

Phải tự mình ly đặc điểm này ra.


*

duyên đến nên quý, duyên hết cần buông, hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Như vậy: chạm mặt một cảnh giới nào mà chúng ta sợ nay không sợ.

Gặp một cảnh trạng như thế nào mình bi thiết nay một mực đừng buồn.

Tất cả các cái đó đừng để nó đưa vào trong tâm.

“Yếu Vô Phiền óc Yếu Vô Sầu“, tuyệt vô cùng!

“Bổn phận tùy duyên, mạc chống Cầu“. Khi mình làm cho một câu hỏi gì lúc nào thì cũng coi bao gồm thuận duyên hay không?

Nếu thuận duyên thì làm, không thuận duyên thì niệm Phật, chớ nên ráng sức vượt đáng, vị khi cố kỉnh sức vượt đáng, khi thao tác làm việc gì ngoài bổn phận của bản thân thường thường tạo thành phiền não.

Loading...

Cho cần bổn phận phải tùy duyên.

Ví dụ: Cái việc làm đó là bài toán làm của một người khác, nếu người ta nhờ mình hổ trợ giúp đỡ, bản thân sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ.

Được thì giúp đỡ, không được thì cũng vui vẻ, đừng nên chấp vào đó mà sinh ra phiền não.

Chữ “Mạc” là chẳng. “Mạc chống cầu” là chớ nên cưỡng cầu, thì tự nhiên và thoải mái cái chổ chính giữa nó an tịnh.

Xem thêm: Đắp Lòng Trắng Trứng Gà Có Tác Dụng Gì? Đúng Sai Chuyện Nên Đắp Mặt Nạ Trứng Gà Mỗi Ngày

Hay lắm câu này giả dụ giải ra làm sao cho thật là sâu sắc…

“Vô ích ngữ ngôn hựu khai khẩu”. Câu này cũng thật sự là hay! Tổ nào cũng nói như vậy hết. “Vô ích ngữ ngôn” là những lời nói gì vô ích.

“Hựu” là chẳng, đừng… đừng bao gồm nói, đừng “Khai khẩu”. Vô trong đạo tràng khi mong nói một câu gì nhưng thấy rằng câu nói này vô ích… thì đừng nói.

Chính do vậy, gần như đạo tràng trang nghiêm thường thường chư Tổ thông báo rằng, thì thầm thì bỏ đi, đọc kinh thì sút lại, còn niệm Phật thì rất nhiều thêm một chút.

Những đạo tràng trang nghiêm thường thường có tổ chức những ngày tịnh khẩu, tại bởi vì tịnh khẩu như vậy tức là “Hựu khai khẩu“, là đừng gồm khai khẩu.

Khai là mở, khẩu là miệng, chớ mở miệng ra nói.

Nhờ vậy nhưng mà tránh sút những chuyện thị phi, chấp trước, nói người này xấu người kia tốt, nói đông đảo chuyện của thế gian ra…

Chính những cái chuyện của trần gian này nó trói họ lại, nó trói riết… nó trói riết, nó trói mang lại lúc ở xuống rồi thì gặp toàn là đầy đủ chuyện đó.

Tất cả những do chính cái tâm của mình đã làm sai, để thiết yếu mình chịu chứ không có bất kì ai chịu cả.

“Vô ích Ngữ Ngôn” là đa số ngôn ngữ, lời nói vô ích, không có lợi sự gì, không tồn tại giúp ích cho chính mình trên con phố vãng sanh thì đừng nên nói.

“Vô can kỷ sự thiểu đương đầu“. “Vô can” là không tồn tại can hệ; “Kỷ sự” là chuyện của mình.

Chuyện mình là quét nhà, chuyện của người ta là nhổ cỏ. Tín đồ ta tất cả nhổ cỏ mà lại sót cũng kệ tín đồ ta.

Mình quét bên cứ lo quét nhà, còn fan ta nhổ cỏ thì để bạn ta nhổ cỏ, ko mắc mớ đưa ra lại ra chỉ dạy tín đồ ta nhổ cỏ, do cái chuyện nhổ cỏ chưa hẳn là chiếc chuyện quét nhà của mình.

Mình là fan niệm Phật, tín đồ ta là Karaoke.

Karaoke thì kệ người ta, karaoke đâu có tương quan gì tới chuyện niệm Phật, đâu mắc mớ gì bản thân lại chen vô.

Cho đề xuất “Vô Can” là vô can hệ. “Vô can kỷ Sự” là hầu như chuyện gì các điều gì không tồn tại liên quan tiền tới mình.

“Thiểu Đương Đầu” là giảm bớt lại, nói phổ biến là đừng gồm đương đầu, đừng có xen vô.

Đây gọi là châm ngôn, hầu như khai thị của những vị Tổ nhắc nhở cho họ giữ loại tâm thanh tịnh.

Mình giữ loại tâm mình thanh tịnh, an lạc, vui vẻ, hòa nhã, thoải mái, không sợ không sệt, không buồn, không lo… thì khi chúng ta nằm xuống các chiếc tập khí vui vẻ, an lạc, thoải mái, không sợ hãi chết, say mê về Tây Phương, yêu dấu mọi tín đồ cũng dễ chịu và thoải mái tự nhiên ứng hiện nay về.

Những tín đồ như vậy có niệm Phật, lại được hộ niệm rất đơn giản vãng sanh.

Còn giả dụ sơ ý cứ tham chấp vào, cứ để số đông phiền não, ưu sầu, làm sao là lộn xộn, thị phi… nó nhập vào trung tâm của mình, thời điểm đó mặc dù có hộ niệm cũng cực nhọc được vãng sanh!

Nhất là, yêu cầu “Y Giáo Phụng Hành” để một đời này được vãng sinh Tây Phương cực Lạc.